KABA

U Slunju info dan o povlačenju financijskih sredstava iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta Republike Hrvatske organizirala je info dan u Slunju. Tema je financiranje projekata unapređenja javne turističke infrastrukture.Financiranje turističke infrastrukture bit će moguće u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021- 2026. Kako doći do sredstava predstavio je Slavko Štefičar iz Ministarstva turizma i sporta. Uskoro će biti otvoren javni poziv na koji će se moći prijaviti dionici u turizmu.

-Moći ćete na e-savjetovanju davati svoje komentare. Oni neće biti pro forme. Sve ono što vi vidite i što bi pomoglo u provedbi vaših projekata da nam preko e savjetovanja kažete.

Direktor Regionalne Turističke zajednice Karlovačke županije ovom je prilikom predstavio je smjerove razvoja turizma. Upravo Karlovačke županija ima potencijal da se pretvori u jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija, osobito uz pomoć financijski sredstava iz Plana oporavka i otpornosti.

-Ako gledamo statističke pokazatelje, osobito 2019. godinu Karlovačka županija je imala 640 tisuća noćenja, s preko 366 tisuća dolazaka turista. Ako izuzmemo Grad Zagreb, imamo najveći turistički promet u RH, kazao je Željko Fanjak, Direktor Regionalne TZ Karlovačke županije.

Fanjak je naglasio najvažnije projekte. Poseban naglasak je stavljen je na razvoj aktivnog turizma uz postojeće lokalitete i manifestacije koje su dostupne turistima.

-Osim cikloturizma Karlovačka županija ima strašne predispozicije za razvoj konjičkog turizma koji će upotpuniti turističku ponudu županije. Konjički turizam je održivi oblik turizma i može razvijati cjelogodišnje turističke proizvode. On je još zeleniji od cikloturizma. Može integrirati ostale turističke sadržaje.

U županiji ima 10 rančeva koji su prikladni za turiste. Rade tijekom cijele godine te su pogodni za cjelogodišnji turizam, za razliku od cikloturizma.