Karlovački i županijski vijećnici dobivaju kodekse ponašanja, Svetić: Cilj je i vratiti građanima povjerenje koje su nam ukazali

Sva predstavnička tijela dužna su do kraja lipnja donijeti kodeks ponašanja članova, sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Dobit će ga idući mjesec i karlovačko Gradsko vijeće i Županijska skupština.

Donošenje ovakvog kodeksa do kraja lipnja propisano je zakonom, kao i kazna ako to ne učini za jedinicu lokalne ili područne/regionalne samouprave od 5.000 do 15.000 kuna. Naši predstavnici naroda takve kazne neće riskirati.

U Karlovačkoj županiji, potvrđuju nam, stručne službe rade na ovom dokumentu.

– Kodeksom ponašanja vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije bit će utvrđena načela i smjernice ponašanja na temelju kojih vijećnici Županijske skupštine postupaju tijekom obnašanja dužnosti, a sadrže osobito odredbe o: sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene Kodeksa, tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama Kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti, te druga pitanja od važnosti za provedbu Kodeksa, vele u Županiji.

Usvojit će ga sami županijski vijećnici, kojih je 38.

Gradski, karlovački, a 21 je u Vijeću, učinit će to već na sljedećoj sjednici. Potvrdio nam je to predsjednik Marin Svetić.
– U planu je u lipnju; na narednoj sjednici Vijeće će donijeti odluku o Kodeksu. Svrha je sprječavanje sukoba interesa prilikom obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća, kao i člana radnog tijela unutar Gradskog vijeća, kaže Marin Svetić, predsjednik Gradskog vijeća.

Karlovačkom etičkom kodeksu cilhj je i jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. Također, i uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

– Cilj je poštenje, čast svakoga tko obnaša te dužnosti i da vratimo građanima povjerenje koje su nam ukazali i budemo im u potpunosti na raspolaganju u tom pravcu, naglašava Svetić.

Za one “nestašne”, koji se kodeksa ne budu pridržavali, predviđene su i sankcije.

– U Kodeksu će sve biti jasno definirano i toga ćemo se pridržavati, poručuje Svetić.