Suđenje u “aferi rukomet” nastavljeno saslušanjem svjedoka i vještaka – Slično će biti i na ročištu u rujnu

Saslušanjem četvorice svjedoka i vještaka za financije nastavljeno je danas suđenje u „aferi rukomet“, u kojoj je deset udruga i pojedinaca koji su ih vodili okrivljeno za financijske malverzacije oko Hrvatskog rukometnog kluba Karlovac.

Optužnica u ovom slučaju je iz 2018., odnosi se na razdoblje 2007. i 2008., svjedoci su iskaze dale 20016. pa ne čudi što je danas svjedok Ivan Kolenc na pitanje sutkinje Blaženke Lugar Vladić ostaje li pri svom iskazu, odgovorio: Ne znam što sam tada rekao, prošlo je 6 godina, ali ostajem kod toga.

On je pojasnio način na koji su potpisivani nalozi za plaćanja u HVIDRA-i, baš kao i Željko Gobac koji je ispričao da su novac dobivali namjenski i namjenski trošili, što je kontrolirao NO udruge, davatelj novca, te Skupština udruge.

Željko Mrljak je u svom iskazu rekao da RK Dubovac nije bio oštećen, niti se okoristio “u cijelom tom procesu koji je rađen da se HRK Karlovac spasi od gašenja” i da “dionici koji su to radili nisu stekli nikakvu osobnu korist”.

Vještak Dario Janković, odgovarajući na pitanja branitelja, između ostalog, odgovorio je da nije imao uvid u rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu kojim je potvrđen stečajni plan HRK Karlovac, te da bi, ako takav dokument postoji, morao biti u stečajnom spisu.

Suđenje u slučaju u kojem se optuženike tereti za kazneno djelo neplaćanja doprinosa i poreza i time oštećenje državnog proračuna za 1,8 milijuna kuna, bit će nastavljeno u rujnu.

Saslušano će biti dvoje svjedoka, najavila je sutkinja i prihvatila prijedloge tužitelja i branitelja da bude sačinjena dopuna nalaza vještaka nakon što obavi uvid u poslovne knjige rukometnih klubova Dubovac i Karlovac i Karlovačke športske zajednice, dok će na spis biti priklopljen predmet zagrebačkog Trgovačkog suda o stečajnom postupku nad HRK Karlovac.