Mobilno reciklažno dvorište Čistoće idućeg tjedna u šest mjesnih odbora

Građani iz naselja s područja mjesnih odbora Mahično-Tuškani, Pokupska Dolina, Rečica, Šišljavić, Zadobarje i Gornje Stative sljedeći tjedan imaju mogućnost po drugi put ove godine odložiti opasni i neopasni otpad u mobilno reciklažno dvorište odnosno u kombi vozilo sa posebnim spremnicima prema sljedećem rasporedu:

U ponedjeljak, 6. lipnja građani s područja MO Mahično Tuškani, a nakon njih isti dan i građani s područja MO Pokupska Dolina.

U srijedu, 8. lipnja građani s područja MO Rečica, a potom i s područja MO Šišljavić.

U petak, 10. lipnja stanovnici MO Zadobarja, a nakon njih, isti dan i stanovnici MO Gornjih Stativa.

Kompletan raspored za mjesec lipanj na: www.cistocaka.hr

U slučaju da građanima dani i vrijeme navedeni u rasporedu ne odgovaraju, opasni i neopasni otpad uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta na Ilovcu i na Maloj Švarči.