KABA

Da dodjela stanova bude bolja: Otvoreno savjetovanje o davanju u najam gradskih stanova, građani u 30 dana mogu reći što misle

Da bi dodjela stanova bila učinkovitija, Grad će promijeniti odluku o uvjetima i mjerilima za davanje u najam gradskih stanova, za što želi čuti i mišljenje Karlovčana.

– U tijeku primjene u praksi Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca ustanovljeno je da bi bilo potrebno izmijeniti pojedine članke kako bi dodjela stanova u najam bila učinkovitija za socijalnu kategoriju stanovništva slabijih primanja. Prije donošenja konačne odluke pokrenuto je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana. Pozivamo građane da se uključe u savjetovanje putem linka na www.karlovac.hr, pozvali su iz Grada.