Županica proglasila elementarnu nepogodu zbog tuče za Ozalj i Draganić – Na povjerenstvima da utvrde štetu

Za područje Grada Ozlja i Općine Draganić, koje je u četvrtak na večer pogodilo nevrijeme, praćeno jakim vjetrom i krupnom tučom, te uništilo usjeve, voćnjake i vrtove, oštetilo krovove i zgrade, proglašeno je stanje elementarne nepogode.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče donijela je županica Martina Furdek Hajdin.

Proglašavam prirodnu nepogodu za Grad Ozalj te Općinu Draganić zbog vremenske nepogode uzrokovane tučom, koja je na navedenom području nanijela velike štete na poljoprivredi, prometnoj infrastrukturi, stambenim i gospodarskim objektima dana 02.06.2022. godine. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se Gradsko/Općinsko povjerenstvo unijeti prve procjene štete u Registar šteta u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke o proglašenju prirodne nepogode. Zadužuju se Gradsko/Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da konačnu procjenu štete prijavi Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije, stoji u odluci.