Županijski vijećnici zasjedaju na novoj lokaciji – Donose kodeks o svom ponašanju

Sjednicu danas održava Županijska skupština Karlovačke županije.

Na dnevnom redu je samo pet točaka, među kojima i ona o donošenju kodeksa ponašanja županijskih vijećnika, no najprije je Aktualni sat, vrijeme predviđeno za pitanja vijećnika i odgovore na njih.

Vijećnici će danas prvi put zasjedati u svom prostoru: do sad su sjednice najčešće održavali u Velikoj gradskoj vijećnici, a sada će to činiti u nedavno uređenim županijskim prostorijama, podrumskim, u Vraniczanyevoj.