KABA

Javni natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji Dani piva Karlovac

Grad Karlovac poziva sve zainteresirane poslovne subjekte da se prijave na Javni natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji Dani piva Karlovac 2022. godine koji će se održati od 26. do 30. kolovoza 2022. godine.  Prijave se podnose izvršnom organizatoru, na adresu: MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ ”DANI PIVA KARLOVAC 2022.“

Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora – Mladosti d.o.o. Karlovac do petka, 8. srpnja 2022. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Rezultati natječaja biti će poznati do 11. srpnja 2022. godine, a o čemu će ponuditelji biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Natječaj je objavljen na  stranicama: karlovac.hr, mladost-sport.hr, danipiva.net i visitkarlovac.hr