KABA

Kroz arhitekturu Karlovca i kulturu življenja grada – industrijsko nasljeđe i nužnost transformacije

Udruga KA-MATRIX organizira Promišljanje grada #2 – umjetnost javnog prostora i industrijska baština, a program počinje danas od 17:30 sati.

Sastoji se od vođene ture kroz arhitekturu i kulturu življenja grada s fokusom na industrijsko nasljeđe i nužnosti transformacije prostora za nove društveno kulturne namjene.

Vođena tura polazi od Ulice Antuna Mihanovića i ulica Matka Laginje, gdje su radničke kuće u nizu, te zgrade za smještaj radnika izgrađene za potrebe industrijskog bazena na Baniji.

Zatim od 18:30 sati obilazi se Hvarsku, Mostarsku, Splitsku, Bakarsku, Trogirsku i Dubrovačku ulicu, gdje je Radničko naselje na Drežniku izgrađeno početkom 40-ih, na temelju tadašnje državne politike izgradnje ”hrvatskih radničkih obiteljskih kuća”.

Od 19:30 je tura kroz Ulicu Grge Tuškana gdje je Tvornica ”Mustad” – nekada tvornica potkivačkih čavala, danas ”Tehnički muzej inženjerstva Jugoturbine”

Ture će se moći obići biciklom ili dolaskom na lokaciju u predviđeno vrijeme. Sami građani imati će priliku fotografirati prostore, a svi radovi činiti će završnu izložbu koja će biti predstavljena na javnoj tribini u društvenom centru MUZA, Haulikova 22. 12. srpnja od 19:00 sati.