Do sad podijeljeno oko 1.800 vrtnih kompostera od njih ukupno 3.000

-Do sad je podijeljeno blizu 1.800 vrtnih kompostera od njih ukupno 3.000, izvijestili su iz karlovačke Čistoće.

Komposteri su izrađeni od PEHD materijala, zapremine 351 litara, težine 13 kilograma, visine 840 milimetara. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kuća i vrtova, a konstrukcija izrade omogućuje korištenje ljeti i zimi. Otporni su na različite vremenske uvjete i vrlo su praktični, a budući su pakirani bez suvišne ambalaže te izrađeni od recikliranog materijala, prihvatljivi su i u segmentu zaštite okoliša.

-Pozivamo građane da odvajaju biootpad jer on čini gotovo trećinu kućnog otpada. Ističemo kako njegovim odvajanjem smanjujemo ukupnu količinu otpada koji odlažemo u spremnik za miješani komunalni otpad što može utjecati na manji broj odvoza miješanog komunalnog otpada, i u konačnici doprinijeti smanjenju varijabilnog dijela cijene.

Nakon što su kompostere dobili mještani Male Švarče, svoj komposter mogu preuzeti i ostali građani  iz mjesnih odbora u kojima još nije bila organizirana podjela, a imaju kuće s okućnicom odnosno mogućnost za postavljanje vrtnih kompostera u Čestoći radnim danom od 7 do 15 sati.

-Vrtne kompostere nabavio je Grad Karlovac u okviru Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a njihova ukupna vrijednost iznosi 1.087.500,00 kuna. Uz to, planira se nabava još 2.000 vrtnih kompostera te se očekuje da će njihovom podjelom biti pokrivene potrebe građana iz svih gradskih četvrti i mjesnih odbora.