KABA

Nogostup u Hrnetić stiže, ali zbog nedovoljno novca ne s Aglomeracijom – Fočić: Prioritet je, kao i na Sajevcu, Kamenskom, Cerovcu

Dugo priželjkivani nogostup u Hrnetiću, kao i još nekoliko na području Karlovca, neće biti izgrađeni u sklopu Aglomeracije, no u Gradu od njih nisu odustali. Planirani jesu, štoviše, za njih su i gotovi projekti i ishođene dozvole, ali na red će – naravno, zbog novca – doći nakon završetka Aglomeracije.

Ovaj projekt, vrijedan više od 400 milijuna kuna, Grad Karlovac je, zajedno s HEP-om, Hrvatskim vodama i gradskim tvrtkama, nadopunio vlastitim ulaganjima,  90 milijuna kuna. Radi se o rekonstrukciji prometnica i nogostupa, DTK mreži, LED javnoj rasvjeti, oborinskoj odvodnji.

– To su velike, značajne investicije. Grad je osigurao značajan udio u tih 90 milijuna kuna. Osigurana sredstva kumulirana su u gradskom proračunu kroz period od posljednje tri godine i to iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, šumskog doprinos, općih prihoda, prihoda od prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni Gornje Mekušje i kreditnog zaduženja Grada od 44,3 milijuna kuna, a značajna su ulaganja Hrvatskih voda od 21,8 milijuna kuna. Da nije bilo tog planiranja, bilo bi jako teško realizirati ovaj značajan projekt, kazala je dogradonačelnica Ivana Fočić.

Uspio je Grad tako prikupiti, od spomenutih 90 milijuna, 70 milijuna kuna. Sve kako bi uz EU projekt vodovodne i kanalizacijske mreže, dodatno uložio u ostalu infrastrukturu. Najviše u Zvijezdi.

– Za obnovu i rekonstrukciju ulica u Zvijezdi izdvojeno je 27,5 milijuna kuna. Značajan je to iznos i vjerujemo da će se na taj način odraditi prva faza obnove Zvijezde, što se tiče privatnih investicija i dalje, rekla je Fočić.

Radit će se u svih 5 grupa radova, odnosno, u dijelovima grada koje one obuhvaćaju. Pa i na Hrnetiću, čiji su stanovnici nedavno javno pitali kako se nogostup uz tamošnju glavnu prometnicu nije našao u svemu onome što se gradi i radi.

– U Gradskoj četvrti Drežnik – Hrnetić u sklopu Aglomeracije Grad Karlovac će uložiti u rekonstrukciju cijele Sušačke ulice i dio Ulice Drežnik u dužini od dva kilometra. Na obje dionice uz postojeći kolnik izgradit će se jednostrana pješačka staza širine 1,60 m, s desne strane kolnika. Kolnik unutar zahvata bit će širine 5,50 m, a izgradit će se nova distributivna telekomunikacijska kanalizacija, oborinska odvodnja i javna rasvjeta s LED rasvjetnim tijelima. I tu se radi o značajnoj investiciji,  navela je Fočić.

Nogostup u Hrnetiću, kao i u nekim drugim dijelovima grada, neće biti izgrađen u sklopu Aglomeracije, ali hoće nakon njena završetka, planiranog do kraja iduće godine.

– Grad Karlovac planirana i daljnje investicije, a među njima je prioritetno i Ulica Hrnetić i nogostup koji traže, a za koji je već napravljen glavni projekt i ishođena građevinska dozvola. Tu su i nogostupi na Sajevcu, Kamenskom i u Vukmanićkom Cerovcu, koje ljudi također traže, a za koje su isto pripremljeni glavni projekt i ishodovane građevinska dozvola. U tim planovima i na to računamo, napomenula je Fočić.

Još je nogostupa na čekanju, koji do sada nisu došli na red. Hoće, kad i rekonstrukcija cesta koje nisu u nadležnosti Grada.

– U fokusu je građanima i nogostup u Tušiloviću i Zagrebačkoj ulici. Na tome radimo, ali to je investicija HC. Vjerujemo da će biti u skorijem roku, a Grad Karlovac je pripremio svu potrebnu dokumentaciju potrebnu da bi se krenulo s tim radovima, naglasila je Fočić.

A hoće li onda 2024. biti godina gradnje nogostupa u Karlovcu, tek ćemo vidjeti. Ono što jest već sada sigurno: u planovima gradnje jesu.

– Ovi nogostupi su prioritet i naći će se u planovima. Hoće li se javna nabava provoditi 2024. pa nakon toga radovi, što će biti ove i sljedeće godine obzirom na krizu koja nas čeka, teško je pretpostaviti. U planu će biti, ali ne volimo obećavati konkretne datume obzirom da je ovakva situacija i da ne znamo što nas sutra čeka, zaključila je Fočić.