Od ove školske godine nema više učenika u PŠ Stative – U 9 karlovačkih područnih škola nastava, u još 31 u ostatku županije

Karlovačka županija već desetljećima gubi stanovništvo, što se, naravno, očituje i u smanjenju broja učenika, ali i zatvaranju područnih škola.

Karlovac je još prošle školske godine imao 10 u koje su išli učenici, sada je jedna manja, dok se u ostalim dijelovima županije, od 108, u samo 31 održava nastava. U njima je 726 učenika, u 91 razrednom odjelu. 77 područnih škola kojima je osnivač Županija nije u funkciji osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja; 23 od njih koriste za neku drugu namjenu.

Ove školske godine niti jedna nova županijska nije ostala bez učenika, a jedina koja više neće biti škola je ona karlovačka, u Stativama.

Uz 11 osnovnih škola, sada je 9 područnih u kojima se održava nastava.

– U gradu Karlovcu imamo 11 osnovnih škola koje djeluju u svojih 11 matičnih objekata, a uz njih i 9 područnih škola, koje su u sastavu neke od škola. Ove godine, na žalost, imamo jednu područnu školu manje, PŠ Stative, koja je djelovala u okviru OŠ Dubovac.  U tu školu nije ove godine upisan niti jedan učenik, ali ni prijašnjih godina nije bilo puno učenika zainteresirana za tu školu i ona od ove školske godine neće biti na raspolaganju odgoju i obrazovanju, kazala je pročelnica UO za društvene djelatnosti Draženka Sila Ljubenko.

U preostalih 9 područnih škola na području Karlovca – Hrnetić, Donje Mekušje, Ladvenjak, Vukmanić, Vukmanićki Cerovac, Tušilović, Velika Jelsa, Goršćaki i Šišljavić – nastava se održava za ukupno 125 učenika.

– Najstarija škola od područnih, u Vukmaniću, građena je 1777. U međuvremenu je bila rušena i ponovo građena, ali je najstarija. Najveće naše PŠ su Vukmanićki Cerovac, koja ima 22 djece i Velika Jelsa, koja ima više od 20-ak djece. Ona je prva gdje smo otvorili i produženi boravak, radi interesa roditelja na tom području, navela je Sila Ljubenko.

Ta je škola dobila novo dječje igralište, a bit će uređeno i pored Područne škole Hrnetić, vjerojatno ove i iduće godine. No, učenika nema u nekadašnjim područnim školama koje su djelovale u sklopu OŠ Dragojle Jarnević i Skakavac.

– To je PŠ Popović Brdo, koju koristi Mjesni odbor, zatim PŠ Lipje koju koriste udruge i PŠ Gornja Trebinja koju su također koristile udruge za svoje djelovanje; trenutno je prazna, ali nadamo se da će biti zainteresiranih korisnika za tu područnu školu, rekla je.

Što će biti s dosadašnjom Područnom školom Stative, trenutno se ne zna, no u Gradu se nadaju da će biti zainteresiranih za njeno korištenje jer, premda traži ulaganja, na dobroj je lokaciji. Druga područna škola, koja je kao i Stative, djelovala u sklopu OŠ Dubovac, ona u Zadobarju, nakon što je ostala bez učenika, dobila je još mlađe stanare i odličnu namjenu: postala je vrtić i jaslice.

– Ta područna škola, koja je bila prazna, sada je primila 30-ak novih stanara. Prenamijenjena je, bila je u dobrom građevinskom stanju i danas je Dječji vrtić i jaslice Zadobarje, koji djeluju u sklopu Dječjeg vrtića Karlovac, podsjetila je Sila Ljubenko.