KABA

Projekt Eko Pana: “Na zelenu granu” želi i mišljenje Karlovčana o zelenim površinama u gradu

“Na zelenu granu”, projekt Eko Pana, želi čuti i mišljenje Karlovčana o zelenim površinama u gradu, zbog čega će provesti anketu, te održati i javnu tribinu.

Fokus grupa je već okupila zainteresirane, dok će javna tribini, na koju su svi pozvani, biti 6. listopada u 18 sati u Knjižnici za mlade.

– U tijeku je i anketa za građane koja kao i fokus grupa ispituje javno mnijenje o zelenim površinama i njihovom upravljanju. Anketu možete ispuniti na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4C4EzT3b47u6zBK-TpPZyYMEIAqjx7BaDwY7wrMGAtKx5PQ/viewform?usp=sf_link. Podaci prikupljeni anketom i raspravom u fokus grupi bit će obrađeni, a rezultati predstavljeni i raspravljeni na javnoj tribini na koju će biti pozvani predstavnici nadležnih institucija za upravljanje zelenilom, stručnjaci u polju biologije i šumarstva, predstavnici civilnog sektora i građani. Cilj kampanje je, uz sadnju novog drveća, osnažiti građane za aktivno sudjelovanje u zaštiti i upravljanju zelenilom, a s tijelima javne vlasti graditi suradnički odnos te ponuditi iskustvo i stručnost organizacija civilnog društva i pojedinaca, kažu u Eko Panu.

Njihov “Na zelenu granu”, dio je projekta JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju, usmjerenog na globalni i lokalni problem produbljivanja klimatske krize te nedovoljnog kapaciteta građanskih inicijativa i građana u Hrvatskoj i regiji da svojim djelovanjem utječu na klimatske politike.

– Nositelj projekta je Zelena akcija (Zagreb), a partneri Brodsko ekološko društvo – BED (Slavonski brod), Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“ (Zadar), Udruga za zaštitu okoliša i prirode – Pan (Karlovac) te Natur og Ungdom (Norveška). Projekt “JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju” je podržan sa 149.850,00€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova, napominju u Eko Panu.