KABA

Karlovačka županija nestrpljivo čeka 3. trak AC Karlovac – Zagreb, novi čvor na Selcu i priželjkuje drugi, na Stativama

Treći trak Autoceste Karlovac – Zagreb i novi čvor na Selcu, te željeni, drugi na Stativama su naši mali pelješki mostovi i njihova realizacija za nas je od vitalne važnosti. Kazala je to županica Martina Furdek Hajdin, napomenuvši da je riječ o projektima koji nas povezuju i s morem i Zagrebom.

– Novi čvor na Selcu je u projektu treće trake, ona je prošla Studiju izvodljivosti, omogućeno je europsko financiranje, ali za sada nije ugovorena projektna dokumentacija. Možemo to zajedničkim lobiranjem, da stavi u prioritete Hrvatskih autocesta, rekla je Furdek Hajdin.

I spoj Duge Rese na autocestu, odnosno, čvora Novigrad na Lišnicu, ono je što u županiji odavno čekamo. Na sastancima s Hrvatskim autocestama, po riječima Furdek Hajdin, to se apostrofira kao nešto što nije realizirano.

– Trebao je biti izgrađen prije 10 godina, ali nije. Dijelom možemo reći da smo suodgovorni: tada se raspravljalo o trasi koja bi trebali ili ne bi trebala biti. Ti su prijepori iza nas, ali je izgubljeno vrijeme koje, na žalost, ne možemo nadoknaditi, izjavila je županica.

I dok je čvor na Selcu već izvjestan, onaj drugi, na Stativama, još je samo u planovima Karlovca, ne i Hrvatskih autocesta. U Prostornom planu grada je od 2011.

– Grad je tada tražio, nije došlo s nacionalne razine, da imamo dva čvora, kao, primjerice, Zadar. Obzirom da smo teritorijalno jako veliki, odgovaralo bi nam da imamo i s istoka i sa zapada ulaz u grad. Ne, naravno, samo zbog Karlovca, nego i ostalih općina i gradova koji mu gravitiraju, naglasila je Furdek Hajdin.