KABA

Aglomeracija u Karlovcu po planu – Radovi najprije završavaju na Turnju i Kamenskom, posljednji u Zvijezdi, Maloj Švarči i Gornjem Mekušju

Dinamika je dobra, nije ista u svim grupama radova, ali za sada je sve u ugovorenim rokovima.

Ocijenila je tako realizaciju radova na Aglomeraciji u Karlovcu direktorica Vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica, napomenuvši da su najviše odmakli oni na Turnju i Kamenskom koji će biti i prvi završeni, iduće godine. Inače su rokovi različiti jer su radovi, podijeljeni po grupama, u različito vrijeme i počeli pa će posljednji završiti oni koji su posljednji i počeli – u grupi 4, u kojoj je Zvijezda, Mala Švarča i Gornje Mekušje.

– Ovo je najveći komunalni projekt u Karlovcu i dosta je zahtjevan i u smislu izvođenja radova i FIDIC procedure i pravila. Na projektu se javljaju neki izazovi, kao što je povećanje cijena materijala na tržištu, nedostatak radne snage pa čak i rokovi isporuke materijala, ali cijela ekipa se doista trudi riješiti to najbolje moguće, rekla je Malenica.

Do sada je u Karlovcu realizirano radova u vrijednosti od 134 milijuna kuna, od kojih je 112 iz EU.

– Za sada je sve u ugovorenim rokovima. Za grupe radova su rokovi različiti: za grupe 2 i 3 rok za završetak je proljeće 2024., grupu 1 kraj 2023., grupu 5 veljača 2024. i grupa 4 sredina 2025., navela je Malenica.

Grupa 1 obuhvaća Turanj i Kamensko, 2 Drežnik i Hrnetić, 3 Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje, 4 Zvijezda, Mala Švarča  i Gornje Mekušje, 5 Donja Švarča i Jamadol (uz Tušmer i Belajske Poljice), a 6 se odnosi na postrojenje za solarno sušenje mulja na karlovačkom pročistaču.