KABA

Karlovac daje u najam gradske stanove – Natječaj do 17. prosinca, nova lista vrijedit će tri godine

Natječaj za davanje gradskih stanova u najam otvoren je do 17. prosinca, nakon čega slijedi bodovanje i prijedlog liste, a onda i konačna lista reda prvenstva koja će vrijediti od 1. travnja iduće do 1. travnja 2026.

Grad Karlovac posjeduje 357 stanova. Različitih su kvadratura, od garsonjera do trosobnih, na različitim lokacijama u gradu, kuće u Skakavcu i Cerovcu Vukmanićkom, a na upravljanju ima i 6 stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovaj put gradski stanovi bit će u najam dodjeljivani po jedinstvenoj listi, ne kao do sad – općoj i onoj za mlade.

Sve informacije i potrebni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu u najam stana dostupni su na web stranici Grada Karlovca, a treba li nekome pomoć u popunjavanju prijava, mogu doći u Gradsku upravu.