KABA

Ivana Fočić – 68 milijuna kuna namijenjeno je za konstrukcijsku obnovu zgrada oštećenih u potresu 2020. godine

Druga je obljetnica od kobnog potresa s epicentrom 3 kilometra jugozapadno od grada Petrinje magnitude od 6,2 stupnja po Richteru. Isti se osjetio i na području naše županije. Zabilježena su znatna oštećenja od Ozlja do Karlovca. Grad Karlovac ne raspolaže ukupnom brojkom obnovljenih objekata jer dio obnove vode pojedinačno upravitelji. Tvrtka Inkasator u vlasništvu je Grada, no i drugi upravitelji koji djeluju na području Karlovca imaju te podatke i vode obnovu.

Svaki vlasnik pojedinačno je morao podnijeti zahtjev. Grad Karlovac raspolaže informacijama vezane uz obiteljske kuće na temelju podataka iz Ministarstva. Također, Grad raspolaže podacima o zgradama javne namjene i o objektima koji imaju crvene naljepnice za koje je Grad na početku napravio elaborate.

– U bazi je bilo oko 1000 prijavljenih objekata koji su onda pregledani na terenu. Od toga je bilo oko 90 onih koji su imali crvenu naljepnicu gdje je bila potrebna hitna intervencija i to je sve odrađeno u roku. Naime, bilo je i i hitnih intervencija onih objekata koji nisu bili u bazi i to je isto od strane vatrogasaca odrađeno. Sve mjere napravljene su onako kako treba. Nije bilo više opasnosti niti za ljude niti za imovinu. Što se tiče žutih naljepnica, također ih je bilo preko 40 u gradu Karlovcu. Mahom su to objekti koje ili vode upravitelji ili vode samostalno vlasnici tih objekata, objasnila je Ivana Fočić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca.

Jedanaest je objekata javne namjene koji su pod skelama. Neki od tih objekata su u privatnom vlasništvu, a neki se vode kao zgrade javne namjene. Preko fonda solidarnosti dobiveno je oko 68 milijuna kuna. Fočić se nada da će uskoro krenuti njihova konstrukcijska obnova.

– Projekti su ili pri kraju ili su javne nabave u tijeku. Ili smo pred potpisivanjem ugovora ili smo potpisali ugovor. Vjerujem da će zgrada male gradske uprave početkom siječnja krenuti u konkretnu obnovu kao prva od 7 zgrada koja ide u obnovu. Vezano uz zgrade javne namjene postoji još 15 zgrada koje imaju ili žutu ili zelenu naljepnicu. Radi se o nekonstrukcijskoj obnovi. Radimo projektnu dokumentaciju, odnosno, troškovnike koje ćemo prijaviti na javni poziv preko Županije. Mi smo vezano za hitne intervencije, za skele kao i obnovu ovih zgrada, povukli sredstva ili kroz javne pozive ili kroz fond solidarnosti tako da to nije imalo nikakav direktan utjecaj niti dodatno opterećenje za troškove proračuna, odnsono za građane grada Karlovca, dodala je Fočić.

Obitelji iz Petrinje nalaze se u državnim stanovima, a njihov broj na početku je bio 10.