KABA

Predstavljanje projekta “KLASIKA NA VODI, SLUNJ 2023.” – razvijanje kulturnog turizma

Glazbena škola Karlovac u partnerstvu sa srednjim školama Slunj i Duga Resa te ostalim pridruženim partnerima predstavlja projekt Klasika na vodi, Slunj 2023. Projekt se bazira na razvoju turizma Grada Slunja, a ciljevi su mu promocija zanimanja koja se nude u srednjim školama partnerima i na Veleučilištu u Karlovcu. Projekt promovira manje poznata zanimanja na području kulturnog turizma.

Promocije zanimanja su: glazbenik instrumentalist, glazbenik teoretičar, medijski tehničar, grafički dizajner, računalni tehničar te modni tehničar. Znači kroz ta zanimanja želimo učeicima skrenuti pažnju da i oni prepoznaju važnost njihovih zanimanja u svojem znanju i da se eventualno mogu zaposliti i u dijelu turizma. Dakle “Klasika na vodi, Slunj 2023.” je inovativan turistički proizvod u funkciji održivog razvoja turizma koji prati nove trendove. To je bila i tema projekta. Mi smo dobili maksimalni iznos, 80 000 kuna koji je potreban da bi se taj projekt realiziro, rekla je ravnateljica Glazbene škole Karlovac Snježana Mrljak

Program projekta je u planu za održavanje 3. svibnja na pet lokacija na Rastokama. Program je raznolik, a njime glazbena škola želi približiti glazbu i glazbena zanimanja i mogućim novim učenicima.

Program je slijedeći dakle 3.5. će biti koncert učenika osnovne glazbene škole i naše škole u Karlovcu i škole u Slunju koji bi bili na više lokacija. Dakle mi ćemo odabrati 5 lokacija, koliko tamo imamo instrumenata, koje će biti ovako nama zanimljive na kojima će se odvijati istodobno koncerti. Dakle koncerti naših učenika. To će biti udaraljke, klavir, violina, gitara i harmonika. Dakle to su oni instrumenti koji su nama interesantni za upis naših budućih učenika. Dakle na tim punktovima će biti naši nastavnici koji rade u Slunju, dodala je Mrljak

Nakon samih koncerata slijedi i završni koncert učenika Glazbene škole Karlovac koji će se održati poslije radionica i predavanja koje su pripremili ostali partneri na projektu. Slijedi i predstavljanje veleučilišta te srednjih škola i njihovih radova.

Detaljnije planiranje ih još čeka, ali sami okvir i ideju projekta već su u svojim planiranjima do sad ispunili. Nadaju se svijetloj budućnosti projekta i njegovoj održivosti te mogućnosti da se projekt provodi nekoliko godina kao festival.