KABA

Položaj žena s invaliditetom u Hrvatskoj

Povodom obilježavanja međunarodnog dana žena održana je Tribina pod nazivom “Položaj žena s invaliditetom u RH” u organizaciji Interesnog odbora Ženske inicijative Gradske organizacije HNS-a u Dugoj Resi. Na tribini je bila riječ o problemima s kojima se žene invalidi susreću.

U Hrvatskoj je preko 250 tisuća žena s inavliditetom, često su niže obrazovane, a većina njih je u radnoj dobi. Problemi s kojima se susreću su brojni. Možemo krenuti od onih najosnovnijih poput neprilagođenih javnih mjesta ili ustanova, pa sve do onih kompleksnijih problema diskriminacije i ne pružanja prilika za rad.

-Bavimo se problematikom žena u društvu, pa smo se odlučili organizirati ovu tribinu. Želimo vidjeti gdje su problemi i ponuditi moguća rješenja za neke od njihovih poteškoća, rekla je Elvira Radočaj, predsjednica interesnog odbora ženske inicijative HNS-a Duge Rese.

-Fokus je na ženama s invaliditetom koje su ranjiva skupina društva. Problema je mnogo, pogotovo kad govorimo o obrazovanju, visoko školskom obrazovanju, zapošljavanju žena s invaliditetom. Tu se podrazumijevaju žene sa svim vrstama invaliditeta poput tjelesnog, intelektualnog, gluhoće, sljepoće i još mnogih drugih. Također, problemi su i u zdravstvu i svakodnevnom funkcioniranju.  Formirali smo našu mrežu kako bi se istaknuli i dali do znanja ljudima sve izazove s kojima se susrećemo. Nadamo se kroz neke javne politike utjecati na dnevni život, kazala je Gordana Jurčević, predsjednica SOIH Mreže žena s invaliditetom  i predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Žene žele biti uključene u sve sfere života, no, na njih se kako kažu, još uvijek gleda kroz prizmu zdravstva i socijale.

-SOIH Mreža i podrška koju nam pruža zaista može puno pomoći, mi smo ovdje da pomognemo i uputimo žene kako mogu ostvariti svoja prava. Na području grada Duga Rese mogu pružati podršku osobama s invaliditetom, a to jako puno znači ljudima koji se zateknu u takvim situacijama, pojasnila je Josipa Urem, potpredsjednica Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Grada Duge Rese.