KABA

15. sjednica Županijske skupštine – “Kad će roditelji OŠ Draganići dobiti odgovor kojeg toliko čekaju u vezi cjelodnevne nastave?”

Na aktualcu 15. sjednice Županijske skupštine veliko pitanje vodilo se oko cjelodnevne nastave, prvenstveno na primjeru OŠ Draganići. Iva Kučinić Radošević, zamjenica predsjednice Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu, navela je da je OŠ Draganići ušla u program cjelodnevne nastave i da su roditelji posve nezadovoljni. Nemaju odgovor i pitaju se kad će isti dobiti od nadležnih institucija. Tvrdi kako će sigurno uslijediti ispisivanje djece iz škole.

Na javni poziv prijavljeno je 60 matičnih škola, s područnim školama njih ukupno 183. Iz Karlovačke županije prijavile su se OŠ Draganići, OŠ Josipdol, OŠ Eugena Kvaternika i OŠ Katarine Zrinski Krnjak, te OŠ Slava Raškaj Ozalj.

Zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar navela je da nije istina da će nastava trajati do 17:00 sati već do 14:00 sati. Kao prednosti cjelodnevne škole navedeno je da će se smanjiti financijska sredstva izdvajanja roditelja/skrbnika povezana s obrazovanjem. Svaki će učenik imati najmanje 1 nastavni sat tjelesnih aktivnosti na dan u sklopu škole čime se stavlja izniman naglasak na zdravlje, te fizičku i tjelesnu aktivnost djece školske dobi. Hajsan Dolinar tvrdi da se ovim programom smanjuju razlike u školskim postignućima učenika i povećavaju školska postignuća svih učenika. Time će svakom učeniku biti osigurana jednaka količina stručne pomoći, potpore i obogaćivanja u učenju. Dakle, sistemtizirat će se sustav rada s darovitim učenicima u školskom i izvanškolskom okruženju, te će se ujedno nuditi pomoć učenicima kojima je potrebna dopunska nastava.

Naravno, tu su i mogući nedostaci za učenike. Ponajprije se to odnosi na učenike sportaše i učenike glazbene škole. Ti učenici i do sada pohađaju glazbene škole ili treniraju u sportskim klubovima u popodnevnim satima nakon 15 sati što će moći činiti i sada ako se u njihovoj školi uvede navedeni program. S druge strane, neće moći unutar svoje škole sudjelovati u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima koje su za učenike dobrovoljne nego će te aktivnosti imati u drugoj ustanovi, npr. u glazbenoj školi ili u sportskom klubu.

FOTO: OŠ Draganići Facebook

omicron