Nakon sastanka s predstavnicima sindikata javnih i državnih službi premijer Andrej Plenković poručio je kako je postignut dogovor i predstavio dogovoreno povećanje plaća.

-Za 100 eura onima koji u državnim i javnim službama imaju najmanje plaće. Dakle to su ljudi s koeficijentima 0,631 do 1,100 da bi porasla NETO plaća za 80 eura onima koji imaju koeficijente1,111 do 1,523 i da bi porasla plaća za 60 eura neto onima koji imaju koeficijent 1,530 do 1,867.

Ovime rastu prihodi za gotovo 220 tisuća ljudi, a to će vrijediti za plaću u lipnju koja se isplaćuje u srpnju. Dodajmo i da je odlučeno da će regres biti 300 eura za sve – bez obzira je li riječ o reprezentativnim ili nereprezentativnim članovima sindikata. Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja:

-Ovo je najsindikalniji pristup do sada u dogovorima između Vlade RH i sindikata. Na neki način svi naši zahtjevi pojedinačni kroz granske kolektivne ugovore za rastom plaća za sve zaposlenike unutar naših svih sektora je ovim pristupom zadovoljen, s tim da se najviše vodilo računa o onim kategorijama s najmanjim primanjima. Tako da, ono što je premijer rekao njihove plaće rastu od 18 do 20 posto.