Nakon što je Lokalna grupa Možemo! Karlovac poslala Priopćenje povodom objave i početka primjene Cjenika komunalnih usluga Vlastitog pogona kojeg je donio gradonačelnik Damir Mandić te postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, iz Grada je stiglo priopćenje.

Nijednom riječju se nisu osvrnuli na grupu Možemo, već su obznanili ono što je već poznato – da Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika traje do 29. siječnja i da je poželjno da se što više građana uključi.

Priopćenje od Grada prenosimo u cjelosti:

Gradsko vijeće Grada Karlovca na sjednici održanoj 7. studenog 2023. godine donijelo je Odluku o osnivanju službe – vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na temelju članka 4. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca. Odluka je objavljena u Glasniku Grada Karlovca 8. studenog 2023. godine, a vlastiti pogon obavlja ovu komunalnu djelatnost umjesto trgovačkog društva Mladost d.o.o. od 1. siječnja ove godine.

Između tvrtke Mladost d.o.o. i Grada Karlovca sklopljen je Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline, kojom se na  Grad Karlovac – vlastiti pogon prenosi komunalna djelatnost naplate parkiranja, nadzora i čuvanja vozila na parkiralištu, premještaj i odvoženje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila sa svim pravima, potraživanjima i obvezama koje iz takvog poslovanja proizlaze, kao i svom dugotrajnom i kratkotrajnom imovinom potrebnom za obavljanje takvih poslova.

Građani trenutno plaćaju parkiranje kao i do sada, a u javnom savjetovanju je Cjenik kojim je predloženo umanjenje cijena polugodišnjih i godišnjih parkirnih karata za fizičke i pravne osobe, kao i umanjenje „stanarskih“ karata.

Vezano uz cijene, Vijeće za zaštitu potrošača dalo je pozitivno mišljenje (jednoglasno) te pozdravilo namjeru umanjenja cijena. U obrazloženju prijedloga cjenika, koji je na javnom savjetovanju, detaljno su obrazložene sve promjene.