Lokalna grupa Možemo! Karlovac poslala je Priopćenje za medije povodom objave i početka primjene Cjenika komunalnih usluga Vlastitog pogona kojeg je donio gradonačelnik Damir Mandić te postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Priopćenje prenosimo u cjelosti.

U Glasniku Grada Karlovca broj 25/2023  od 29. prosinca 2023. godine objavljen je Cjenik komunalnih usluga Vlastitog pogona, koji je donio gradonačelnik Damir Mandić. Cjenik se odnosi na cijene parkirne karte i cijene pauk službe, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

I tu ne bi bilo ničeg spornog da istoga dana, 29. prosinca 2023. godine, na internetskoj stranici Grada Karlovca nije otvoren i postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Prijedloga Cjenika komunalnih usluga Vlastitog pogona. Savjetovanje će trajati 30 dana i završit će 29. siječnja 2024. godine.

Dakle, gradonačelnik Damir Mandić je donio Cjenik komunalnih usluga Vlastitog pogona bez provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću! Odnosno, njegove službe su otvorile postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću istoga dana kada je Cjenik već objavljen u Glasniku Grada Karlovca.

Da podsjetimo, u uvodu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću se jasno navodi da je jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, uvažavanju i partnerstvu zainteresiranih građana s javnim institucijama.

Tako je gradonačelnik Damir Mandić još jednom pokazao koliko drži do procedure, do zainteresirane (a i nezainteresirane) javnosti! Umjesto dobre demokratske prakse, njemu je očito draža ona Luja XIV. sadržana u rečenici: Država to sam ja!

Još se jednom građani Karlovca mogu uvjeriti što Damiru Mandiću i njegovom modelu vladanja znači Kodeks, što znači Zakon o pravu na pristup informacijama i u konačnici – što uopće znači javnost!

Damir Mandić se s takvim „sitnicama” ne opterećuje.

Ostaje za vidjeti kakva će biti gradonačelnikova reakcija i reakcija Grada Karlovca.