Grad Ogulin dobio je odgovor na dopis gradonačelnika Ogulina, Dalibora Domitrovića, upućen Europskoj komisiji vezano za štetu nastalu u karlovačkoj Zvijezdi.

U dopisu upućenom Europskoj komisiji, predsjednici Ursuli von der Leyen i članovima njenog kabineta, gradonačelnik Dalibor Domitrović je izrazio zabrinutost da će štetu napravljenu na privatnim i javnim zgradama u karlovačkoj Zvijezdi nastalu tijekom provedbe projekta Aglomeracija Karlovac – Duga Resa platiti građani Ogulina i Karlovačke županije nakon što vodouslužne tvrtke na području Karlovačke županije budu objedinjene u jednu tvrtku sa sjedištem u Karlovcu.

Dopis od Europske komisije je potpisala povjerenice predsjednice EK za koheziju i reforme Elise Ferreira, a u njemu stoji sljedeće:

Poštovani gospodine Domitroviću,

Zahvaljujem na Vašem pismu od 8. svibnja 2024. godine u kojem obavještavate predsjednicu von der Leyen i mene o mogućim nepravilnostima u provedbi projekta “Poboljšanje vodoopskrbne i kanalizacijske infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa” (ref. br.: KK.06.4.2.55.), uključujući navodno neosigurane građevinske jame, nepravilno postavljene kružne oplate i ozbiljna oštećenja renoviranih zgrada.

Projekt na koji se odnosi Vaša žalba sufinanciran je iz Kohezijskog fonda i odabran u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020”. Također je podržan od strane Hrvatskog plana oporavka i otpornosti. Što se tiče sufinanciranja iz Kohezijskog fonda, treba napomenuti da to spada pod podijeljeno upravljanje, pristup komplementarnosti i partnerstva između Komisije i država članica. To znači da je na temelju načela supsidijarnosti provedba sufinanciranih aktivnosti odgovornost država članica, na najprimjerenijoj teritorijalnoj razini i prema institucionalnom sustavu svake države članice. U okviru podijeljenog upravljanja, države članice su odgovorne za odabir i provedbu pojedinačnih projekata i za uspostavu sustava upravljanja i kontrole. Posljedično, žalbe koje se odnose na navodne nepravilnosti koje utječu na projekte moraju se prije svega ispitati od strane upravljačkog tijela predmetnog programa, putem aranžmana koje države članice moraju uspostaviti u tu svrhu.

Imajući na umu navedeno, službe Komisije su kontaktirale odgovorno upravljačko tijelo operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020”, a to je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, informirajući ih o pritužbama koje je Komisija zaprimila u vezi s ovim projektom i zatražile informacije o poduzetim koracima za ispitivanje mogućih nepravilnosti. Nakon što se dobije i procijeni odgovor upravljačkog tijela, službe Komisije će Vas obavijestiti u skladu s tim.

Ako smatrate da su odluke koje su donijela nacionalna upravljačka tijela bile štetne za Vas, dostupna su Vam prava žalbe na nacionalnoj razini kako biste dobili zadovoljštinu.

S poštovanjem,
Elisa Ferreria
.