Nova, pametna javna rasvjeta prisutna je na mnogim lokacijama u gradu. Samo prošli tjedan zamijenjene su lampe u Lipovoj i Orlovačkoj ulici, u Kobiliću Pokupskom,  Donjem Mekušju,  Husju,  Zagraju,  Hrnetiću, u Bokeljskoj ulici, Novakima, Kaštelu, na DC 3,  Gazi, Šćulac brdu, Turnju, Cerovcu Vukmaničkom, Tušiloviću, u Ulicama Matice Hrvatske, Ljudevita Gaja i Stjepana Mihalića,  u Belajskim Poljicama, na Galović brdu itd.

Ovaj tjedan slijede radovi na zamjeni rasvjetnih tijela i postavljanje pametnih led svjetiljki na stupove javne rasvjete na lokacijama:  Hrnetić, Brodarci,  Kaštel,  Dolnja Rečica, Brezova Glava,  Goljaki Turanjski i Logorište, poručuju iz Grada.

Do sad je zamijenjeno  oko 1500 svjetiljki, a do rujna će biti zamijenjene sve u sustavu javne rasvjete, njih 9081.

Modernizacija sustava javne rasvjete donijet će očekivanu uštedu potrošnje električne energije od 78 posto,  znatno manje troškove održavanja, zadovoljavanje zahtjeva za horizontalnom rasvijetljenošću, sprječavanje bliještanja i smanjenje emisije stakleničkih plinova, što će doprinjeti zaštiti okoliša, a poboljšat će i vizualni dojam, zaključno su poručili iz Grada.