Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije će 20. lipnja provesti prvu ovogodišnju dezinsekciju suzbijanja odraslih komaraca ULV postupkom hladnog orošavanja s vozila u pokretu na području grada Duge Rese. Dezinsekcija će se također na isti način izvršiti na području grada Karlovca 21., 22. i 23. lipnja.

Suzbijanje krilatica 20. lipnja provodit će se na području amfiteatra u parku dr. Franje Tuđmana i na Gradskom kupalištu Duga Resa. Akcija će se provoditi u ranim jutarnjim satima, od 5:00 do 6:00 sati.

21. lipnja dezinsekcija će se provoditi na idućim karlovačkim lokacijama:

-područje oko hotela “Korana-Srakovčić” i hotela “Lana-Korana”

-lijeva i desna obala rijeke Korane od hotela “Korana” do Ulice Dalmatinski prolaz

-područje oko Hrvatskog doma, uključujući Vunsko polje

-Domobranska, T. Smičiklasa, ulica Rakovac

-Švarča — Bašćinska cesta, M. C. Nehaja, Mrežnička, Radnička, I. Gojaka, Ulica Gornja Švarča, Riječka ulica do Mokrica

-Donja Švarča, ulica Udbinja, ulica Mostanje, Ulica Mrežnički Zatok, ulica Turanj do OŠ Turanj

-područje oko nogometnog stadiona Branko Čavlović Čavlek.

22. lipnja na redu su lokacije:

-Dubovac, Marmontova aleja, Primorska ulica, H. Turze, A. Nemičića, F. Supila, M. J. Šporera, Pivovarska, Kupska, Žorovica, F. Bulićeva, P. Kružića

Zagrad — Gaj, ulica Zagrad do ulice Vučjak

Borlin — M. Seljana, B. Bušića, Omladinska, Žumberačka, V. Bogovića, S. Seljana, Gradišćanska, Borlin do Tičarnice

Drežnik — Dubrovačka, Hvarska, Mostarska, Triglavska, Bakarska, Splitska, Sušačka, Varaždinska

-ulica Hrnetić, Novaki i Novi Novaki

obala Kupe od Veslačkog kluba, obala V. Mažuranića

-Jamadolska, dio vojarne Luščić

-Luščić — A. G. Matoša, D. Domjanića, M. Nemičića, A. Hebranga, B. Šuleka, Skopska.

23. lipnja slijede iduće lokacije:

-Grabrik — Kneza Branimira, M. Vrhovca, R. Taclika, Kneza Trpimira, Kralja Zvonîmira, Kralja K. P. Krešimira lV, B. Kašića

-Šetalište dr. Franje Tuđmana, šanac do Tehničke škole uključujući područje oko Doma umirovljenika Sv. Antun

-Perivoj J. Vrbanića, put D. Trstenjaka, Ruski put (arboretum), Vatrogasna cesta, šanac uz Draškovićevu ulicu

-naselje Gaza – Hrvatske bratske zajednice, P. Filipca, S. Mihalića, Struga, Gornja Gaza

-Banija — područje pored osnovne škole i dječjeg vrtića, S. Vraza, J. Masaryka, K. Miošića, Obala I. Trnskog, Obala F. Račkoga, G. Petrovića, A. Kovačića, Trg Kralja Petra Svačića

-prilaz V. Holjevca (brza cesta) od raskrižja Banija do Kralja Tomislava

-Zagrebačka ulica do odlagališta otpada Ilovac

-Novi Centar, M. Krleže, I. Meštrovića, Lj. Šestića, Ulica Luščić, M. Držića, Senjska.

Zajedno s adulticidnom dezinsekcijom navedenih lokacija provest će se i dezinsekcije na sljedećim grobljima u gradu Karlovcu:

-groblje Velika Švarča 21. lipnja

-Jamadol, Dubovac I (katoličko), Dubovac II (pravoslavno), Dubovac III (vojno), Dubovac IV (židovsko) i Hrnetić dana 22. lipnja.

Akcije na području grada Karlovca provodit će se u ranim jutarnjim satima, od 4:00 do 6:30 sati.

Za suzbijanje će se koristiti biocidni pripravak upisan u registar biocidnih pripravaka temeljem rješenja izdanog od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Građani se mole da se za vrijeme provedbe adulticidnog suzbijanja komaraca ne zadržavaju bez prijeke potrebe na otvorenom u navedenim područjima. Mole se i vozači na povećan oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije. U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika poput kiše ili vjetra, akcija se pomiče na slijedeći vremenski povoljan dan.