Inicijative građana gradskih četvrti Zvijezda i Gaza u Karlovcu, jučer su podnijele prijavu uredu Europskog javnog tužitelja vezano za uočene nepravilnosti u provođenju projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa”.

-Kao što je javnosti već poznato, prilikom provođenja projekta Aglomeracije u Karlovcu došlo je do katastrofalnih razine oštećenja stare povijesne jezgre grada uslijed nestručnog izvođenja radova. Po podacima samog poduzeća Vodovod i kanalizacija Karlovac, oštećena su 54 objekta ili 20% stambenog fonda karlovačke Zvijezde (povijesne jezgre grada iz 16 stoljeća). Najveća su oštećenja nastala u ulicama Kraševa i Klaićeva, gdje se izvodila potpuno nepotrebna zamjena gotovo novog kanalizacijskog kolektora, starog samo 27 godina. Na toj trasi je vrlo teško oštećeno 9 od ukupno 12 zgrada koliko ih ima u tim ulicama, među kojima su i zgrade karlovačkog Veleučilišta, zgrada Ministarstva kulture – buduće sjedište Konzervatorskog odjela Karlovac, zgrada Karlovačke banke i brojne privatne kuće. Sve ove zgrade će trebati ili rušiti i ponovno graditi ili konstrukcijski obnavljati zbog nestručno izvedenih radova na obnovi kanalizacije (koju nije trebalo niti obnavljati), poručuju.

Sve uočene nepravilnosti na provođenju projekta Aglomeracije u Karlovcu, građanske su inicijative prikupile i uz pravnu pomoć svojeg odvjetnika prijavile uredu Europskog javnog tužitelja.

Nakon podnošenja prijave EPPO-u, građanske inicijative nastavljaju od poduzeća Vodovod i kanalizacija Karlovac, kao nositelja projekta Aglomeracije, tražiti na uvid sve dokumente vezano za ovaj projekt, a posebno ugovor o osiguranju, jer se, kako kažu, polica osiguranja koju je imao izvođač radova, pokazala kao nevažeća tako da niti jedan oštećeni vlasnik iz takve police nje mogao namiriti oštećenja na svojoj zgradi.

Tags: