Dijelovi Lasinje, točnije Desno Sredičko i Vidaki već su treći dan bez vode, međutim otklona kvara još uvijek nema.

-Cijeli vikend se radi, no puknuće još nije nađeno. Stalno sam u kontaktu s direktoricom Vik-a, Katarinom Malenicom koja mi je jutros najavila kako će poslati svu raspoloživu snagu da se pronađe puknuće čim je prije moguće i ljudi tijekom dana dobe vodu, rekao nam je Marijo Perčić, načelnik Općine Lasinja.

Za sada vatrogasna služba dovozi dio vode, dok drugi dio osigurava Vodovod i kanalizacija putem cisterna.