Na 38. sjednici Gradskog vijeća u fokus su stigli davno obećani projekti koji iako su hitni još uvijek nisu krenuli u provedbu. Riječ je o projektima Hrvatskih cesta koji uključuju rekonstrukciju Banijanskog mosta i sanaciju nadvožnjaka na Rakovcu.

Hrvatske ceste su zadužene da osiguraju financijska sredstva, a projekt treba provesti Grad Karlovac. Krajem veljače smo potpisali ugovor s HC-om gdje su definirani koraci i zaduženja. Prvi korak je novelacija projekta sanacije jer je isti izrađen još 2017. godine. Grad Karlovac je odmah pristupio nabavi navedenog projekta i novelacija je gotova. Projektantska vrijednost za novelaciju iznosi 3 milijuna eura. Obavijestili smo HC o tom iznosu i sad čekamo njihovu povratnu informaciju da su sredstva odobrena i odmah nakon toga krećemo u javnu nabavu za odabir izvođača radova, izjavila je Ana Hranilović Trubić, gradska pročelnica.

Dakle, vrijeme početka radova na mostu koje je trebalo biti još 2022., o čemu smo ranije izvještavali, još uvijek nije definirano, no ostaje nada kako bi to moglo biti u skorijoj budućnosti. U svakom slučaju prije od vijadukta na Rakovcu.

Što se pak vijadukta tiče, koji je također u vlasništvu Hrvatskih cesta, oštećenja na njemu su vidljiva, a kada će započeti sanacija također nije poznato.

-Od izgradnje, vijadukt je redovito održavan. Naravno, nakon određenog vremena potrebna je ozbiljnija sanacija koju trebaju financirati Hrvatske ceste. Svi elementi nadvožnjaka trebaju ozbiljniju rekonstrukciju. Iz HC-a su nam najavili kako je u pripremi natječajna dokumentacija koja će detaljno opisati jednu ozbiljnu rekonstrukciju, najavio je resorni pročelnik, Dario Greb.

Jedan od problema kod nadvožnjaka je velik broj automobila parkiran ispod, a buduća rekonstrukcija će obuhvatiti i taj dio. Kada krenu radovi ljudi više neće moći parkirati ispod nadvožnjaka, no Greb najavljuje kako će pokušati iznaći rješenje za pitanje parkinga i iskoristivost prostora ispod vijadukta.