Zamućena žuta voda već se više puta pojavila u određenim dijelovima grada poput Švarče i Vučjaka, što se bila tema i na jučerašnjoj gradskoj sjednici. U zadnja dva tjedna povećao se broj prijava zamućene vode, a nalaz Zavoda za javno zdravstvo iz ožujka ove godine ukazao je kako voda nije za potrošnju. Iz poduzeća Vodovod i kanalizacija najavljuju kako će biti manje zamućenja kada završe radovi na cjevovodu.

Mi kao tvrtka na svaku prijavu i dojavu o zamućenoj vodi reagiramo, a naš tim iz vodoopskrbe izlazi na teren i ispire vodoopskrbne cjevovode na sustavu i nakon toga se vrše analize. Zasad su svi uzorci bili sukladni nakon ispiranja, a voda se može konzumirati kada se razbistri. Zamućena voda se ne smije konzumirati. Tvrtka će i ubuduće izlaziti na sve prijave i reagirati, a dodatno planiramo uvesti noćna ispiranja sustava gdje ćemo slijediti savjete vanjskih stručnjaka kako bi se sve provelo na bolji i kvalitetniji način, uvodno je objasnila direktorica ViK-a Katarina Malenica.

Malenica je izjavila kako još nisu imali situaciju umanjivanja računa građanima zbog zamućenja vode, ali redovito umanjuju ili otpisuju račune kada se pojave kvarovi. Istaknula je kako za područje Švarče razmatraju tu opciju uzimajući u obzir tamošnja zamućenja do kojih velikim dijelom dolazi zbog intenzivnih radova na projektu aglomeracije.

Vanjski suradnik ViK-a i poznati hrvatski stručnjak koji se bavi održavanjem i unapređenjem vodoopskrbnih sustava i u drugim gradovima Jurica Kovač pobliže je objasnio situaciju oko zamućenja vode.

Povećana potrošnja vode u ljetnom razdoblju utječe na povećanje brzine tečenja vode kroz cjevovode, što za posljedicu ima podizanje taloga u cijevima. Postojanje taloga je normalna pojava u svim cjevovodima vodoopskrbnih sustava, a čest je slučaj stvaranja sitnih čestica kretanjem vode kroz stare cjevovode. Posljedica toga je zamućenje vode, a dodatna okolnost u Karlovcu je da trenutno imamo intenzivne izgradnje na sustavima odvodnje i vodoopskrbe gdje vanjski izvođači koriste vodu s hidranata za potrebe izgradnje. Problem predstavlja i nelegalno korištenje vode na hidrantima kada građani nelegalno spajaju cisterne i uzimaju vodu u hidrantima za svoje potrebe, što također doprinosi zamućenju.

Nadalje, Kovač je istaknuo činjenicu da su karlovački cjevovodi specifični jer se neki koriste čak od 1915. godine i prije Drugog svjetskog rata, a još su u funkciji. Uobičajeni rok trajanja cjevovoda je 50 godina, a posljedica starosti karlovačkih cjevovoda je velika količina taloga u cijevima. Nedostatak ljudskih resursa u vodovodnim poduzećima također otežava posao održavanja.

Još jedan veliki izazov oko održavanja vodoopskrbne infrastrukture je broj hidranata koji postoje u ovom sustavu. Ima ih preko 2300, što je veliki broj potencijalnih točaka za nelegalno korištenje vode i teško je to pratiti. Želim upozoriti građane da kada primjete da netko uzima vodu s traktorskom prikolicom ili cisternom na nekom hidrantu, izvjesno je da se radi o krađi kubnih metara voda, a ujedno zamućuje cjevovod potrošačima, pa to trebaju javiti Vodovodu. Naglo otvaranje i zatvaranje ventila uzrokuje i pucanja cjevovoda.

Kovač je predložio neke nove metode i tehnička rješenja za praćenje stanja i ispiranje vodoopskrbnog sustava na području grada Karlovca. Tako se razmatra mjerenje i daljinski nadzor zamućenosti vode u realnom vremenu. Ujedno je prenio iskustva iz drugih vodoopskrbnih sustava u Europi i svijetu gdje se mnogo češće zamjenjuju cjevovodi.

Za idući tjedan planiran je sastanak ViK-a sa svim legalnim korisnicima poput građevinskih i komunalnih poduzeća koji koriste vodu s hidranata kako bi ih se uputilo na koji način djelovati kako bi se smanjilo zamućenje vode.