KABA

Građani sve više prijavljuju nepravilnosti u eko-sektoru

KARLOVAC – Na Zeleni telefon Ekološkog društva Pan – Karlovac tijekom 2011. godine zaprimljena su ukupno 74 poziva građana.U odnosu na 2010. godinu broj poziva je veći za gotovo 25 posto. Veći dio poziva na Zeleni telefon i dalje su anonimni pozivi, premda se tijekom godina udio anonimnih poziva sve više smanjuje u ukupnom broju zaprimljenih poziva što u udruzi smatraju pozitivnim pomakom.

I dalje se najveći broj poziva odnosi na kategoriju OTPAD (37 poziva ili 50 posto) čime je nastavljen trend prijašnjih godina. Osim uobičajenih poziva vezanih uz neprimjereno odlaganje i zbrinjavanje otpada, povećan je broj upita o mogućnostima odvojenog odlaganja pojedinih vrsta otpada. U Eko Panu vjeruju da je razlog tome trendu polagano povećanje razine svijesti građana o potrebi primjerenog zbrinjavanja otpada i njegovog odvajanja prema različitim vrstama.

Zato ova eko-udruga upozorava da, osim problema s divljim odlagalištima, najveći nedostatak u gospodarenju otpadom na razini grada i županije predstavlja upravo nedostatak organiziranog sustava odvojenog sakupljanja otpada i postojanje manjih reciklažnih dvorišta lako dostupnih građanima.

Ističu da se uspostavljanje takvog sustava gospodarenja otpadom prema postojećoj praksi pokazalo ekonomski najisplativijim, te da su studije pokazale da se lakšim pristupom do određenog zelenog “otoka” mnogostruko podiže stopa reciklaže otpada, ali i smanjuje količina koja odlazi na odlagališta.Upravo zbog toga nužno je što prije uspostaviti takav sustav gospodarenja otpadom na razini grada i županije, koji istovremeno predstavlja elementarni dio cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom. Svaki razgovor o uspostavljanju Centra za gospodarenje otpadom nema smisla bez uspostavljanja njegovih elementarnih dijelova, upozoravaju Panovci te dodaju da će biti nužno i . kontinuirano provođenje edukacije građana kao bi sustav efikasno mogao zaživjeti.

Od ostalih kategorija najzastupljenije su VODE i ZELENILO sa po 13 poziva što je 17,5 posto i ŽIVOTINJE sa 5 poziva ili 6,7 posto. Kao najveće probleme u kategoriji ZELENILO, Panovci ističu nedostatke u poslovanju istoimene gradske tvrtke, a to su, prema njihovom mišljenju, nepostojanje rasadnika razvijenih stabala kojima bi se zamjenjivala stara i bolesna stabla u gradu, nedovoljno korištenje znanja i konzultacija visokoobrazovnih institucija i stručnjaka po pitanju problematike održavanja i lječenja stabala. Naglašavaju da se kao posljedica tih nedostataka sve češće pojavljuju slučajevi da se pojedina stabla uklanjaju uz nedovoljno jasne kriterije, odnosno da se u najvećem broju slučajeva ne razmatraju alternativne mogućnosti kako bi se pojedina stabla mogla očuvati. Također, posebno je istaknuta nedovoljna zaštita zelenih površina i drvoreda od strane grada u korist pojedinih privatnih investitora.

Udio ostalih kategorija (ZRAK, GRADNJA i RAZNO) pojedinačno ne prelaze 5 posto od ukupnog broja zaprimljenih poziva.