KABA

Slovenski ribiči upozorili na moguće trovanje riba u Kupi

KARLOVAC – Udruga za zaštitu okoliša Karlovac apelirala je danas na Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije da provede laboratorijsko ispitivanje riba u rijeci Kupi, kako bi se ustanovilo da li postoji zagađenje koje je moglo stići iz Slovenije. Naime, kako su izvjestili iz Udruge, za zagađenje u Sloveniji polikloriranim bifenilom (PCB) saznali su od tamošnjih ribiča, koji su obavijestili naše ribiče o opasnom zagađenju, pojasnio je Nikola Vuljanić iz Udruge.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/zagadjenje_1.mp3}

Budući da je izuzetno opasan, 80-ih godina prošlog stoljeća zabranjena je upotreba PCB-a, ali se procjenjuje da u okolišu cirkulira još 1,2 milijuna tona.

Imedika

Upravo zato je, poručuju iz Udruge za zaštitu okoliša, potrebno napraviti analizu vode i ribe iz Kupe, kako bi se otklonile sumnje u zagađenje.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/zagadjenje_2.mp3}

PCB pripada skupini perzistentnih organskih zagađivača koji su štetni za ljudsko zdravlje zbog kancerogenih svojstava, a za okoliš su izrazito štetni zbog dobre stabilnosti kroz dugo vremensko razdoblje (atmosfera, voda, tlo, prehrambeni lanac). Zbog toga se Stockholmskom konvencijom 2001. godine, više od 90 zemalja obavezalo da će smanjiti ili ukloniti proizvodnju, upotrebu i ispuštanje u okoliš 12 glavnih organskih zagađivača, među kojima je i PCB.

Priča oko zagađenja iz Semiča stara je gotovo 30 godina, još dok je tvornica “Iskra” proizvodila kondenzatore za osobne automobile koji su u sebi sadržavali PCB.

Ples