KABA

S. Klokočki i V. Cindrić najbolji u županijskom sportu

SLUNJ – Stefanija Klokočki iz Streljačkog kluba Karlovac i Vlado Cindrić iz karlovačkog Streljačkog kluba Policajac najbolji su u sportu Karlovačke županije u 2011. godini. Najbolja muška momčad je HRK Karlovac, a najbolja ženska ekipa Stolnoteniski klub Aquestil iz Duge Rese. Za iznimno postignuće u sportu osobe s invaliditetom za prošlu godinu nagrađen je Petar Mihalić iz Duge Rese.

Dobitnici priznanja u ostalim kategorijama:

Mladi sportaš s ostvarenim rezultatom za 2011. godinu: Anamarija Banjac (Mačevalački klub Karlovac), Tadea Beršinić (Taekwondo klub Karlovac), Adrijana Lekaj (Teniski klub Karlovac), Dino Povrženić ( Karate klub Kaplast Karlovac), Nancy Magdić (Taekwondo klub Banija Karlovac), Luka Prezelj (Hrvatski rukometni klub Karlovac), Ana Katušin (Veslački klub Korana Karlovac), Petra Lončar (Kickboxing klub Tigar Karlovac), Nikolina Pavlaković (Kuglački klub Kupa Ozalj), Valentina Pavlaković (Kuglački klub Kupa Ozalj), Vedran Orlić (Frankopanski Strjeličari Ogulin), Dominik Gnjatović (Gimnastički klub Ogulinski Sokol), Borna Petanjek (Streljački klub) Duga Resa, Luka Boljar (Judo klub Duga Resa), Lucija Cicvara (Kickboxing klub Tigar Slunj), Ivan Herak (Gimnastički klub Sokol Karlovac), Krešimir Radinović (Gimnastički klub Sokol Karlovac) i Maja Orlić (Frankopanski Strjeličari Ogulin).

Mladi nadareni sportaši za 2011. godinu: Sara Lamešić (Karate klub Kaplast Karlovac), Korina Belokleić (Gimnastički klub Sokol Karlovac), Adrijan Miličević (Rukometna škola Karlovac), Barbara Vukašinović (Odbojkaški klub Karlovac), Helena Valentić (Atletski klub Karlovac), Dino Šumar (Veslački klub Korana Karlovac), Elena Jakšić (Mačevalački klub Karlovac), Leon Svilić (Streljački klub Karlovac), Dora Beronić (Taekwondo klub Karlovac), Ivan Cindrić (Nogometni klub Karlovac), Ivan Karlo Ban (Teniski klub Ogulin), Martina Bokulić (/Teniski klub Ogulin), Petra Matovina (Rukometni klub Ogulin), Simjon Tomljenović (Kickboxing klub Tigar Slunj), Petar Radočaj (Nogometni klub Slunj), Melani Obajdin (Ženski rukometni klub Drenak Slunj), Lorena Palijan (Ženski rukometni klub Drenak Slunj), Ivica Cindrić (Nogometni klub Slunj), Dominik Popovački ( Nogometni klub Duga Resa), Tanja Bosiljevac (Taekwondo klub Duga Resa), Stjepan Bakarić (Nogometni klub Zrinski Ozalj), Valentina Lukežić (Rukometni klub Colapis Ozalj) i Igor Kos (Košarkaški klub Šanac Karlovac).

Dugogodišnji sportski djelatnici su: Rudolf Starić (Planinarsko društvo Karlovac CEIK Braća Seljan), Stjepan Benić (Nogometni klub Karlovac) i Milan Holjevac (Nogometni klub Slunj).

Najbolji treneri sa sportskim dostignućima u 2011. godini: Dinko Đanković (Hrvatski rukometni klub Karlovac), Marijan Šančić (Gimnastički klub Sokol Karlovac), Ljiljana Vokić (Konjički klub Karlovac), Marinko Jurašić (Gimnastički klub Ogulinski Sokol), Goran Zec (Odbojkaški klub Plavi Zmaj Duga Resa) i Damir Pavlaković (Kuglački klub Kupa Ozalj).

Najbolji djelatnici za sportska dostignuća u 2011. godini: Ernest Belokleić (Gimnastički klub Sokol Karlovac), Marijan Pavlović (Planinarsko društvo Karlovac, CEIK Braća Seljan), Dražen Bošnjak (Nogometni klub Duga Resa), Branko Benković (Klub specijalnih sportova Ozalj), Miroslav Smoljanović (Kuglački klub Korana Slunj) i Igor Orlić (Frankopanski strjeličari Ogulin).

Jubilarne nagrade: Teniski klub Karlovac (100 godina), Kuglački klub Korana Slunj (60 godina) i Rukometni klub Duga Resa (50 godina).


 

Ples