KABA

Za projekte u poljoprivredi i seoski turizam Grad daje 400 tisuća kuna

KARLOVAC – Grad Karlovac poziva obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG-e, obrte, zadruge i mala trgovačka društva da se prijave za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje kapitalnih projekata u poljoprivredi u 2012. godini, kao i za projekte seoskog turizma. Grad je za projekte izdvojio 400 tisuća kuna, odnosno 200 tisuća za kapitalne projekte, te 200 tisuća kuna za projekte seoskog turizma.

Potpore za kapitalne projekte u poljoprivredi se mogu koristiti za izgradnju, dogradnju ili adaptaciju, i uređenje objekata za proizvodnju, preradu, čuvanje i skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnju opreme za proizvodnju, preradu, čuvanje, skladištenje i pakiranje svih vrsta poljoprivrednih proizvoda, kupnju uzgojno valjanih grla, izgradnju gnojišta za skladištenje stajskog gnoja, te druge namjene sa svrhom unapređenja, finalizacije i standardizacije poljoprivredne proizvodnje.

Maksimalni iznos potpore može biti do 50% ukupne vrijednosti projekta, odnosno maksimalno do 50.000 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca do 15. kolovoza.

Potpore za projekte seoskog turizma mogu se koristiti za izradu projektne dokumentacije i registraciju objekata namijenjenih za turističke svrhe, izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata namijenjenih za turističke svrhe, uređenje i opremanje objekata namijenjenih za turističke svrhe, uređenje i stavljanje u funkciju raznih sportsko-rekreacijskih sadržaja, nabavu opreme za pružanje turističkih usluga, obnovu tradicijske baštine u svrhu razvoja seoskog turizma, kao i druge sadržaje za unapređenje ponude seoskog turizma.

Zahtjevi za potpore u seoskom turizmu moraju se predati do najkasnije 31. svibnja.

omicron