38. Smotra dječjeg folklora Karlovačke županije

KARLOVAC – U Domu Oružanih snaga RH “Zrinski” danas će biti održana 38. Smotra dječjeg folklora Karlovačke županije.

Od 15 sati nastupaju mlađe skupine: FA “Ivan Mažuranić” Karlovac, KUD Vrhovac, KUD “Sv. Antun – Pokupska dolina”, KUD “Katarina Zrinski” Ozalj, KUD “Sveti Juraj” Zagorje Ogulinsko, KUD Vivodina, dječja folklorna skupina KUD-a “Sveti Antun” Zadobarje, KUD “Mahično”, KUD “Rečica”, KUD “Kamanje”, srednja dječja grupa KUD-a “Klek” Ogulin, dječja folklora sekcija “Jurići” KUD-a “Sv. Juraj” Draganić, umjetnička organizacija “Lepeza” Karlovac te kao gost KUD “Josipovac” iz Josipovca.

Od 18 sati nastupaju starije skupine: gosti iz KUD-a “Josipovac”, dječja folklorna sekcija “Fijolice” KUD-a “Sv. Juraj” Draganić, dječji ansambl KUD-a Klek Ogulin, KUD “SV. Ana – Vučjak” Karlovac, KUD “Izvor” Rakovica, KUD “Lipovac” Generalski Stol i dječji folklorna skupina KUD-a “Korana” Slunj.

Organizatori smotre su ZOAKD Karlovac i ZAKUD Karlovačke županije.

Ulaz je besplatan.