vijece2604_2

KARLOVAC – Odluka o prijenosu koncesije je upitna, novi direktor nema konkretan plan rada, a javnost je zakinuta za informacije. Poručili su to danas iz karlovačkog SDP-a, reagirajući na Odluku o odobrenju prijenosa ugovora o koncesiji za distribuciju toplinske energije sa stare Toplane na novoosnovanu Gradsku toplanu, koja je jučer usvojena na sjednici Gradskog vijeća.

Tekst priopćenja, koje potpisuje predsjednik karlovačkog SDP-a i saborski zastupnik Josip Benčić, prenosimo u cijelosti:

Usvajanjem Odluke o prijenosu koncesije za proizvodnju i distribuciju toplinske energije sa stare na novu Toplanu na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća postalo je više nego očito da aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Damirom Jelićem i dalje nedopustivo besciljno luta te da se uopće ne snalazi kod donošenja važnih odluka vezanih za funkcioniranje grada. Naime, na nekoliko izuzetno važnih pitanja gradska vlast nije dostavila niti jedan konkretan odgovor, a sve odluke su donesene ishitreno te postoji sumnja i u njihovu zakonitost.

Na naše inzistiranje da nam kažu s kojim Zakonom je usklađena Odluka o prijenosu koncesije na novu Toplanu, odnosno zašto se u Odluci nisu pozvali na važeće zakonske akte, nismo dobili odgovor. Odluka o prijenosu Ugovora o koncesiji za proizvodnju i distribuciju toplinske energije je donesena ishitreno i vrlo vjerojatno nezakonito! Grad to ne može napraviti samo temeljem Statuta grada ( članak 34. ), već sve mora biti usklađeno sa Zakonom, postoji propisana procedura koja se mora poštovati. Nova Toplana još nije prošla cijeli postupak registracije da bi uopće mogla preuzeti koncesiju. Opravdano se postavlja pitanje čemu žurba s prijenosom?

Novopečeni direktor g. Inoslav Latković, na naš poziv da prezentira Plan rada u idućem razdoblju, nije dao niti jedan suvisao odgovor. Tek dvije- tri rečenice iz kojih je vidljivo da apsolutno ne znaju što će raditi u narednom periodu. U ovom trenutku direktor ne zna kako će izgledati nova sezona grijanja. To nas posebno zabrinjava jer je upravo jedan od najvećih problema u dosadašnjem poslovanju Toplane bila očita nesposobnost rukovodećeg kadra da se bori sa problemima grijanja u gradu. Na žalost, ni novi direktor ne ulijeva nadu da će se nešto u tom smislu promijeniti. Kako smo mogli čuti na Vijeću u novoj Toplani radit će isti oni ljudi koji su staru Toplanu i doveli do propasti.

Na pitanje da li prijenos koncesije znači da su prekrižili staru Toplanu – odgovor je bio DA, ali kako nitko ne zna kako će završiti stečajni postupak, ostaje veliko pitanje i neizvjesnost daljnjih sudbina obje Toplane i predstojeće sezone grijanja!

Zbog izuzetne važnosti ove teme konstantno upozoravamo na sve probleme vezane uz poslovanje Toplane, ali nažalost HDZ sa svojim koalicijskim partnerima ponaša se po principu „Odluke su naše, a krivnje zajedničke”.

Indikativno je i da se takve krucijalne točke dnevnog reda i dalje marginaliziraju. Nakon odlaska gradonačelnika i njegovih zamjenika s pretprošlog Vijeća upravo u trenucima kada je trebalo raspravljati o Toplani, sada se ova pitanja kao točke dnevnog reda ostavljaju za kraju rada Gradskog vijeća. Kada više nema novinara, nema javnosti, nema izravnog prijenosa. Građani koji imaju pravo znati kako će se grijati za samo pet mjeseci isključeni su i uskraćeni za pravovaljane informacije.

Stoga ovim putem izražavamo sve veću zabrinutost zbog očitog nesnalaženja i lutanja gradske vlasti u rješavanju bitnih problema u funkcioniranju grada.