KABA

Pilot-projekt e-lista čekanja započinje u karlovačkoj Bolnici

KARLOVAC – Opća bolnica Karlovac nositelj je pilot projekta Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pod nazivom e-liste čekanja, stoga je i među prvima u Hrvatskoj od danas krenula s provođenjem ovog projekta. Do sada su liste čekanja bile vidljive na internetskoj stranici karlovačke bolnice, ali od danas se nalaze i na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Više o e-listi čekanja ispričao nam je ravnatelj Opće bolnice Karlovac, dr. Nedjeljko Strikić.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/elista_1.mp3}

Ovo je samo nastavak etape informatizacije u zdravstvu, a karlovačka bolnica već je informatizirana u gotovo stopostotnom obliku.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/elista_2.mp3}

Imedika

Uvođenjem ovog sustava povećava se i odgovornost samih pacijenata jer 15 do 20 posto pregleda nije obavljeno, ali nije ni otkazano, napominje Strikić.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/elista_3.mp3}

E-liste su i prvi korak do uvođenja projekta e-naručivanja koji bi, prema najavama ravnatelja, Opća bolnica Karlovac trebala uvesti do 1. rujna ove godine.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/elista_4.mp3}

E-liste bi od 1. rujna trebale uvesti i sve ostale bolnice u Hrvatskoj, a e-naručivanje do kraja ove godine. Ova dva projekta pridonose kvaliteti, povećavaju odgovornost sustava prema pacijentu, ali i pacijenta prema sustavu. Osim toga, trebali bi i smanjiti troškove u zdravstu koji su ionako enormni.

Ples