Ogulin u potrazi za programima javnih potreba

OGULIN – Grad Ogulin je objavio poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada za 2013. godinu, kao i pozive za predlaganje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi.

Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Ogulina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Ogulin. U programe javnih potreba uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga udruga proizašlih iz Domovinskog rata i rata i udruga civilnog društva.

Pod javne potrebe u kulturi spadaju kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad, a prioritet u financiranju će imati programi ustanova kulture u vlasništvu grada, te programi udruga građana koji kvalitetom svojih projekata zadovoljavaju javne potrebe u kulturi.

Treći poziv za predlaganje programa odnosi se na tehničku kulturu, a radi se o djelatnostima udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Grad Ogulin.

Rok za podnošenje svih projekata i programa je 7. rujna, a više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Grada Ogulina.