Europski dan jezika obilježen i u našoj županiji

KARLOVAC – Međukulturalizam, višejezičnost, poštivanje i njegovanje jezične raznolikosti temeljni su ciljevi Europskoga dana jezika. Prvi je put obilježen 2001. godine, koja je bila Europska godina jezika. Odlukom Vijeća Europe 26. rujna se svake godine obilježava kao Europski dan jezika.

Jedan pogled u rječnik dovoljan je da zaključimo kako je riječ jezik višeznačna. Jezik razlikuje čovjeka od svih ostalih živih bića. Proučavanjem jezika u svim njegovim pojavnim oblicima bavi se posebna znanost – jezikoslovlje ili lingvistika, razgranata na: povijest jezika, dijalektologiju, etimologiju, gramatiku, leksikologiju, semantiku i stilistiku.

O postanku jezika postoje različite teorije, primjerice: teorija krikova (jezik je nastao postupnom artikulacijom neartikuliranih uzvika kod pračovjeka u trenucima jakih emocija: strah, bijes, glad, čuđenje), onomatopejska teorija (jezik se razvio oponašanjem zvukova iz prirode: zvukova životinja, prirodnih pojava…), teorija jezika mimike i pokreta (mogao je prethoditi govoru) i druge. Bilo kako bilo, jezik je nastao iz potrebe za sporazumijevanjem. Ostvaruje se kroz jezične djelatnosti: govor i pismo. Logično je pretpostaviti da je govor prethodio pismu, no postoji i mišljenje da je pismo moglo prethoditi govoru. Bitno je obilježje jezika njegova konstantna promjena. Osvrnemo li se samo na hrvatski jezik, jasno nam je da je tako.

Danas u svijetu postoji oko 6000 jezika, u Europi oko 160. Jezici su međusobno različiti, ali i srodni. Većini jezika možemo ustvrditi srodnost s drugim jezicima, što znači da su se zajedno s njima razvili iz istog prajezika. Postoje i tzv. izolirani jezici, kojima ne možemo pronaći srodnika, primjerice baskijski jezik. Uobičajena je genealoška klasifikacija jezika, koja prati rodovsku strukturu jezika. Razlikujemo 19 jezičnih porodica. Još se od 19. stoljeća, inspirirano biologijom, jezične porodice prikazuju genealoškim stablom.

Hrvatski se jezik, kao i većina europskih (osim baskijskoga, mađarskoga, finskoga i estonskoga te nekih manjih jezika) razvio iz indoeuropskoga prajezika, koji se govorio negdje oko 4000. g. pr. Kr. na području južnoruskih stepa i pripada skupini indoeuropskih jezika.

Aktivnosti kojima se obilježava Europski dan jezika ne održavaju se samo na današnji dan, već tijekom cijele godine. Tako je i u osnovnoj školi Draganić, gdje je održana jedna takva radionica. Kroz zanimljive radionice djeca brže i lakše uče. Jedne od njih su i Manuela i Lucija.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/jezik_1.mp3}

Na radionici 8 razreda već u ponedjeljak je obilježen Europski dan jezika, i to na hrvatskom jeziku. Podijeljeni u 3 grupe, s Klaićevim riječnikom u rukama, učenici su tražili porijeklo određenim riječima, ispričala je Filipa.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/jezik_2.mp3}

Današnji dan je prilika za učenje još jednog jezika. Dakle, ako imate volje i, naravno, novca upišite tečaj stranog jezika i obogatite svoj život znanjem.