KABA

Grad daje 40 tisuća kuna za rekreaciju mladih

KARLOVAC – Grad Karlovac temeljem Gradskog programa za mlade Grada Karlovca 2008.-2012. godine raspisuje natječaj za organizaciju i promociju rekreativnog sporta za mlade.

Cilj ovog natječaja je financirati rekreciju mladih koja je dostupna bez naknade i na taj način osigurati mladima dodatne sadržaje za provođenje slobodnog vremena i usvajanje zdravih stilova života.

U Proračunu Grada Karlovca za 2012. godinu za financiranje promocije i organiziranja rekreativnog sporta za mlade osigurano je 40.000 kuna.Natječaj je otvoren do 09. studenog, a natječajnu dokumentaciju možete pronaći na internetskim stranicama Grada Karlovca.