Pravna klinika za osobe s invaliditetom danas u Karlovcu

KARLOVACSavez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu, Pravnom klinikom, organizira za sve osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji besplatnu pravnu pomoć.

Besplatna pravnu pomoć zainteresiranim osobama s invaliditetom pruža se na način da se predmeti zaprimaju, saslušavaju stranke te nakon prikupljenog činjeničnog stanja i dostupne relevantne dokumentacije sastavlja se pravno mišljenje o mogućem i dopuštenom načinu rješavanja njihovih pravnih problema.

Pravni kliničari u Karlovac dolaze danas u Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u Banjavčićevoj 20, i to od 10 do 13 sati.