Ivo Sanader je kriv i ide u zatvor na 10 godina!

ZAGREB – Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader kriv je za primanje mita i ide u zatvor na 10 godina.

Sanader je kriv po prvoj točki optužnice za primanje mita od Hypo banke i MOL-a. Pribavio je protupravnu imovinsku korist od 3,5 milijuna kuna, pri čemu je koristio svoj tadašnji položaj!

Sanaderu je za prvu točku optužnice određeno 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Za drugu točku određeno mu je 7 godina i 6 mjeseci zatvora, te je osuđen je na jedinstvenu kaznu od deset godina zatvora i mora u roku od 15 dana vratiti protupravno stečenu imovinsku korist od 3,6 milijuna kuna. Dioki Holding mora u državni proračun uplatiti pet milijuna eura.

– U ovom kaznenom postupku koji je trajao nešto više od godinu dana bilo je pedesetak raspravnih dana, ispitano je nešto više od toliko svjedoka. Ispitani su i sudski tumači, odnosno jezični eksperti. Pročitano je nešto više od 6.000 stranica spisa. Na temelju rezultata dokaznog postupka i ispitivanju svjedoka donesena je sudska odluka. Nije donesena na temelju ničega drugoga što se događalo izvan sudnice, kazao je u svom objašnjenju presude sudac Ivan Turudić.