Otvara se Ured za savjetodavnu pomoć potrošačima

KARLOVAC – Karlovac će sljedećeg tjedna dobiti Ured za savjetodavnu pomoć potrošačima. Rezultat je to velikog broja poziva na info telefon Udruge za zaštitu potrošača Korana, jer se pokazalo kako su zagrebačka Savjetovališta pretrpana, te da postoji potreba za otvaranjem ovog Ureda.

Ured će biti u prostorijama Udruge u ulici Kneza Branimira 15 u Grabriku, a građani pomoć mogu potražiti svakog utorka i četvrtka od 9 do 11 sati. Ured će se za sada financirati iz proračunskih sredstava grada Karlovca namjenjenih radu Udruge Korana.

Upiti na info telefon, podsjetimo broj je 099 237 94 72 česti su, kao i na elektroničku adresu Udruge , a ova godina krenula je nizom izmjena Zakona, te uvođenjem fiskalizacije, stoga su pitanja iz tog područja brojna.Podsjetimo u nešto više od 2 godine postojanja bilo je oko 2.500 poziva na info telefon, a javljaju se ljudi iz cijele Hrvatske, pa čak i gradova koji imaju Savjetovališta, što govori kako Udruge za zaštitu potrošača još uvijek primaju mala sredstva iz proračuna.

Rad Udruge do sada je najviše podržavao grad Karlovac, koji je od osnivanja Udruge za zaštitu potrošača Korana 2. veljače 2009. godine pomogao njen rad s gotovo 50 tisuća kuna, a pomažu i sufinanciranjem projekata, te podmirenjem troškova prostorija.

22. siječnja predstavnici Udruge održat će radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva, Karlovačke županije i grada Karlovca kako bi dogovorili financiranje Ureda i njegov rad 8 sati dnevno.