Vatrogasci uključeni u čišćenje snijega

KARLOVAC – U čišćenje snijega uključena je i Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca, koja je imala nekoliko intervencija vezanih uz uklanjanje odlomljenih grana sa prometnica, te snijega sa krovova školskih objekata.

Vatrogasna postrojba zadužena je za čišćenje tamo gdje snijeg prijeti prolaznicima, tako čiste ulaze u ustanove, škole, vrtiće i ostale javne objekte. Iako i sada imaju dovoljno posla, spremni su za novi snijeg i intervencije, za koje se nadaju da će uspješno izvršiti.

Najveću opasnost građanima, čak i veću od pada snijega s krovova predstavljaju ledene sige koje se stvaraju pri niskim temperaturama. U takvim slučajevima nužno je njihovo uklanjanje, koje u većini slučajeva mogu napraviti sami vlasnici objekata.