KABA

Do 31. svibnja uređenje Kluba za aktivnosti Demokratskog rasadnika

DUGA RESA – Treći sastanak Građanskog odbora za provedbu projekta Demokratski rasadnik Duge Rese održan je danas. Riječ je o projektu kojim se građane Duge Rese kroz razna događanja i javne rasprave, nastoji sve više uključiti u aktivno sudjelovanje u donošnje odluka o važnim lokalnim temama. Do sada je u sklopu projekta koji je započeo početkom ove godine, otvorena internetska stranica na kojoj se mogu pronaći sve informacije o projektu i aktivnostima.

Uz pomoć projektanata napravljen je troškovnik temeljem kojeg je izrađena potrebna dokumentacija, stoga je i danas otvoren postupak javne nabave za uređenje prostora Kluba. Prostor će biti uređen do 31. svibnja,

Projekt je vrijedan 423.800 kuna od kojih Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva sufinancira 295.200 kuna. Ostalih 128.600 sredstva su Grada Duge Rese.

U prostoru Kluba, nakon uređenja, odrađivat će se razne aktivnosti Građanskog odbora, poput predavanja, javnih rasprava, a najvažnije od svega je uključivanje građana u proces donošenja odluka te pružanje informacija građanima o svim važnim lokalnim temama.

Projekt traje do kraja godine, no cilj je da se aktivnosti nastave i po završetku projekta. Na taj način će se omogućiti svim strukturama građana da se aktivno uključe u društveni život Duge Rese.