KABA

Uskrsni motivi i za senzorni kabinet

KARLOVAC – Udruga Zvončići i ove godine tjedan prije Uskrsa prodaje rukotvorine Uskrsnih motiva u Supernovoj u svrhu prikupnljanja sredstava za uređenje senzornog kabineta.

Iz udruge pozivaju poduzeća ili obrtnike da se uključe svojim kapacitetima ili materijalom za uređenje poslovnog prostora u kojem će se odvijati rahabilitacija za djecu s teškoćama u razvoju Karlovačke županije tj. rehabilitacija senzorne integracije i individualne psihosocijalne rehabilitacije.

zvoncici_uskrs2