KABA

Seminar o jačanju uloge predstavničkih tijela nacionalnih manjina

KARLOVAC – U gradskoj upravi održan je seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Savjeta za nacionalne manjine.

Na seminaru se raspravlja o ulozi i radu vijeća i predstavnika, problemima s kojima se susreću, te primjerima dobre prakse. Poseban naglasak stavljen je na jačanje uloge vijeća i predstavnika te njihovoj povezanosti s predstavnicima lokalne i područne samouprave.

Sukladno tematici seminaru su prisustvovali uz predstavnike organizatora, predstavnici vijeća nacionalnih manjina, jedinica lokalne samouprave, te nadležnih ministarstvava i ureda.

Ispred Grada Karlovca na seminaru je sudjelovao zamjenik gradonačelnika Dubravko Delić, a uvodnu riječ dali su ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH Branko Sočanac i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer.