Desetak klizišta diljem županije

KARLOVAC / KARLOVAČKA ŽUPANIJA – Zima sa mnogo padalina uzela je svoj danak – svjedoci smo brojnih klizišta koja se javljaju diljem Hrvatske, a izuzetak nije ni naša županija. Najnoviji odron zemlje pojavio se na dijelu županijske ceste Draganić-Vukoder-Krašić.

Posljednjih mjesec-dva svjedoci smo kako se gotovo svakodnevno javi neko novo klizište. Klizišta su odraz neravnoteže odnosno nestabilnosti u tlu. Uvjeti za nastanak i razvoj klizišta su između ostalog količina padalina i naglo topljenje snijega, a ova zima bila je upravo takva – sa obilnim padalinama.

Na području Karlovačke županije zabilježeno je desetak klizišta, najgora situacija je na području Ozlja, te Banskog Kovačevca gdje su neki dijelovi prometnica ozbiljno ugroženi, kaže ravnatelj Županijske uprave za ceste Boris Kozjan.

O cijeni sanacije nastalih klizišta Kozjan za sada nije želio govoriti, no zasigurno neće biti jeftino, a s obzirom da je na području županije 10-ak klizišta možemo samo pretpostaviti da će se raditi o milijunskim iznosima. Sanacija klizišta nije jednostavan posao. Da bi se napravila jedna sanaciju klizišta mora se obaviti dodatno ispitivanje terena kako bi utvrdili način sanacije.

Kada se vrijeme stabilizira i prestanu oborine, a podsjetimo nova kiša najavljena je već za sutra, prionut će se radovima, koji će biti zahtjevni. Nadajmo se samo kako nova kiša neće aktivirati neko novo klizište, a da će postojeća ostati na dosadašnjoj razini, osobito ono na karlovačkom Strmcu, jer tamo se ipak radi o ljudskim životima.