Nova kampanja za prevenciju internetskog nasilja nad djecom

KARLOVAC – Hrabri telefon i Media-Plus započeli su novi projekt u suradnji s Karlovačkim tjednikom pod nazivom „Moje sunce na prozorčiću”. Riječ je o kampanji za prevenciju i suzbijanje internetskog nasilja nad djecom i maloljetnicima. U sklopu preventivnih aktivnosti za suzbijanje internetskog nasilja nad djecom i maloljetnicima, Udruga Hrabri telefon i Media-Plus objavljuju publikaciju koja govori o konkretnim rizičnim situacijama s kojima se susreću djeca na internetu, te daje savjete o njihovoj prevenciji i pravovremenom sprečavanju.

Projekt započinje u Karlovačkoj županiji, a nakon tiskanja prve publikacije, slijedi distribucija uz Karlovački tjednik. Dio prikupljenih sredstava bit će usmjeren i k otvaranju dviju istovremenih savjetodavnih telefonskih linija „Hrabrog telefona”. Brošura je u konačnici potpuno besplatna zahvaljujući poslovnim subjektima, tijelima lokalne uprave i svim dobrim ljudima koji će poduprijeti ovaj iznimno važan projekt.

U akciju se možete uključiti tako da zakupite prostor za oglašavanje u samoj brošuri.

Brošuru možete pogledati na ovom linku.