web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Zeleni telefon – otpad ponovno kod građana izaziva najviše pozornosti

KARLOVAC – Na Zeleni telefon Eko Pana u prvom tromjesečju ove godine zaprilili su ukupno 30 poziva građana. Najveći broj njih odnosi se na kategoriju otpad (13 poziva) čime je nastavljen trend prijašnjih godina. Na drugom mjestu se nalazi kategorija zelenilo sa šest poziva. Građani su uglavnom izražavali zabrinutost zbog sječe pojedinih stabala kao i planova za uklanjanje pojedinih stabala tijekom 2013. godine. Kao najveće nedostatke upravljanjem zelenim površinama iz Eko Pana smatraju sustavno degradiranje prirodnih vrijednosti neprovođenjem formalne zaštite predviđene GUP-om grada Karlovca, zatim netransparentno djelovanje gradske Komisije za uklanjanje stabala koja nisu obuhvaćena godišnjim Planom održavanja javnih zelenih površina, nepostojanje digitalnog katastra zelenih površina, neprovođenje komunalnog reda od strane nadležnog gradskog upravnog odjela i slično. Kategorija “razno” sa pet poziva zauzima treće mjesto gdje su svrstani svi upiti građana koji ne pripadaju standardnim kategorijama. U kategoriji promet zaprimljena su dva poziva koja seu se odnosila na “rezerviranje” javnih parkirnih površina tijekom zime. U kategorijama buka, gradnja, vode i životinje zaprimljeni su po jedan poziv za svaku od navedenih.

– Eko Pan putem Zelenog telefona u svakom izravnom kontaktu i razgovoru nastoji potaknuti građane na aktivno uključivanje u rješavanje problema. Građani u velikoj mjeri nisu upoznati sa svojim pravima prema tijelima javne vlasti, ali ponekad i obvezama. S druge strane, djelovanje javih službi svojom sporošću i tromošću građanima ne daje povjerenje. Tijela javne vlasti uglavnom nisu odgovarala na prijaveu zakonom predviđenom roku ili su odgovarale tek nakon žalbe drugostupanjskom tijelu. Kao primjere loše prakse navodimo Vodopravnu inspekciju i Ministarstvo zdravlja, čije smo odgovore i rješavanje problema čekali gotovo godinu dana, zaključuju.